Especial seguiment predicció a mitjà termini – Els foguerons de Sant Antoni (IV)

Falten poc manco de 48 hores per l’encesa de molts de foguerons, i continu amb aquesta espècie d’experiment de predicció a mitjà termini que vaig començar divendres passat.

Amb aquest horitzó de predicció ja es pot començar a parlar de curt termini, el que implica alguns canvis a l’hora de consultar models per dur a terme el pronòstic. Tot això ho explicarem un cop haguem fet cinc cèntims de la predicció per dijous horabaixa/vespre.

Bàsicament ens hem de confirmar en l’elevada possibilitat d’algunes pluges. Però de cada cop sembla més clar que de donar-se, aquestes pluges serien de poca entitat, almanco durant les darreres hores de dijous. Sí que sembla que a partir de la matinada de dijous a divendres les pluges podrien ser un poc més intenses. 

Per tant, a hores d’ara sembla que l’encesa dels foguerons no es veuria gaire alterada per aquestes possibles pluges. 

He d’admetre que més que voler donar una predicció acurada del que succeirà dijous horabaixa/vespre tenia ganes de començar a experimentar amb les prediccions a mitjà termini i les distintes eines de les que disposam per dur-les a terme. Per algun motiu aquest tipus de predicció em resulta de cada dia més atractiu. 

Una predicció fonamentada en els models deterministes

Així com fins ara, quan parlàvem de la predicció per dia 16 ho feiem emprant tant models deterministes com probabilistes, quan es treballa amb prediccions a 48 hores habitualment es fa amb models deterministes, ja que la uniformitat que presenten les distintes perturbacions que  componen els models probabilistes és tan elevada que no aporten informació (un exemple extrem per entendrer-ho: si les 50 perturbacions del ECMWF preveuen la mateixa situació a 48h vista, la uniformitat serà màxima i seria com treballar amb un model determinista).

 

Temperatura i geopotencial a 500hPa48_27

Tàlveg centrat a l’oest de la Península Ibèrica, amb una temperatura a 500hPa entorn a -18ºC/-19ºC a la vertical de les Illes, i a una alçada aproximada de 5600m.  

Temperatura i geopotencial a 850hPa48_25

 

 

Amb una temperatura de +6ºC a una alçada de 1440m tampoc presenta gaire canvis respecte la predicció dels darrers dies. 

Precipitació
54_4

Amb major o menor intensitat, el GFS sempre ha pintat el front de pluges afectant les Illes Balears per dijous horabaixa. 

Aquesta predicció parteix d’una errada fonamental, i és la utilització d’un únic model meteorològi.  Per elaborar una predicció el més acurada possible, a més del GFS s’haurien de consultar altres models d’àmbit global , i en funció de l’experiència del predictor donar més o manco fiabilitat a un o altre model. 

A més, també s’ha de fer ús de models d’àrea limitada, com són WRF, MM5, Hirlam. Tal i com ferem ahir, adjuntam únicament el camp de precipitació del WRF que executa el consorci Lamma. 

pcp12hz1_web_6

 

Per acabar, un regal pels nostàlgics, del que segurament va ser un dels foguerons de Sant Antoni més freds del s.XX, sinó el que més. Un mapa del 16 de gener de 1985 a 850hPa, que mostra una advecció freda que feia baixar la temperatura (a aquell nivell) fins a valors inferiors a -5ºC. 

Rrea00219850116

Anuncis

Especial seguiment predicció a mitjà termini – Els foguerons de Sant Antoni (III)

Falten menys de 72 hores perque els foguerons de Sant Antoni comencin a cremar, i els models meteorològics de cada cop són més fiables en les seves prediccions.

Probabilitat de precipitacions febles (AEMET ho quantifica amb un 65-70%), temperatures no gaire baixes per l’època de l’any (difícilment es baixarà de 8ºC-9ºC) i vent de llebeig fluix amb algun cop moderat.

Com hem anat fent aquests darrers dies, adjuntam alguns dels mapes dels models meteorològics.

Model determinista – GFS

Temperatura i geopotencial a 500hPa

72_27

Tàlveg situat a l’oest de la Península Ibèrica, amb la seva part davantera tocant ja les Illes Balears (es pot observar gràcies a la forma de “V” de les línies negres, o a la forma semblant que dibuixa l’àrea de color verd).

Comparativa entre els models de divendres, els de diumenge i els d’avui dilluns

                           Divendres           Diumenge          Dilluns

-Temperatura:    -21ºC                   -18ºC                -18ºC/-19ºC

-Geopotencial:    5520m                 5600m              5600m

Es pot veure com els valors pràcticament no han canviat respecte els models de diumenge.

Temperatura i geopotencial a 850hPa72_25

La part davantera d’un tàlveg es sol caracteritzar per la presència d’aire més càlid que al seu entorn. En el mapa anterior es veu perfectament aquest fet, amb la isoterma de +5ºC abraçant de manera completa la Mediterrània Occidental. Aquest fet és el que ens garantitza que les temperatures durant els foguerons de Sant Antoni no seran gaire baixes per l’època de l’any.

Comparativa entre els models de divendres, diumenge i dilluns

                              Divendres           Diumenge           Dilluns

-Temperatura:       +5ºC                   +5ºC                    +6ºC

-Geopotencial:      1400m                 1440m                 1440m/1450m

Precipitació78_4

Els models insisteixen en predir pluges a les Illes a partir de dijous horabaixa.

La versió probabilista – ECMWF

Pel que fa a ECMWF continua indicant  una situació molt semblant a la d’ahir, i també bastant semblant a GFS.

Tal vegada el fet més remarcable del model probabilista sigui que la uniformitat entre les distintes perturbacions que conformen el mateix model s’incrementa de cada cop més. Fet esperable si tenim en compte que de cada cop hi falten manco hores pels foguerons.

Pressió superficial i geopotencial a 500hPa

Reem721

Rees721

Temperatura a 850hPa i pressió superficial

Reem722

Rees723Model d’Àrea Limitada – WRF (Lamma)

Donat que el moment que intentam predir es troba ja a manco de 72h comença a ser possible la utilització de models més detallats. Es tracta, en aquest cas del mesoescalar WRF, executat pel Consorci Lamma, i que ens reafirma en la predicció de pluges poc importants per dijous horabaixa/vespre. 
pcp12hz1_web_8


Especial seguiment predicció a mitjà termini – Els foguerons de Sant Antoni

Davant un event social com els foguerons de Sant Antoni m’he proposat fer un seguiment dels models de predicció per l’horabaixa-vespre de dia 16 de gener.

A falta de 144h, emprarem únicament 2 models, el GFS (com a model de predicció determinista) i l’ensemble del ECMWF (com a model de predicció probabilista).

A més, únicament s’adjunta la informació relativa als 500hPa (uns 5500m) i 850hPa (uns 1500m). Excepcionalment, pel GFS es posa també la precipitació prevista, ja que per ECMWF aquest camp no està disponible.

Malauradament, hem de comentar que a hores d’ara la probabilitat de precipitació per l’horabaixa-vespre del 16 de gener sembla bastant elevada, tot i que la incertesa dels models a 144h es prou significativa (com veurem quan comentem ECMWF)

La versió determinista – GFS

Temperatura i geopotencial a 500hPa

144_27A les Illes Balears la temperatura a 500hPa és lleugerament inferior a -20ºC, i ens trobam a la part davantera d’un tàlveg (aquesta espècie de “V” que formen les línies negres). El centre del tàlveg el podem ubicar entorn al centre de la Península Ibèrica, i es troba associat a l’àrea de baixes pressions centrada a les Illes Britàniques.

Temperatura i geopotencial a 850hPa

144_25

La temperatura entorn a les Illes és d’uns 5ºC a 1500msnm, el que significa que els valors màxims del dia podrien assolir entre els 12ºC-16ºC en funció de la cobertura de niguls, i no es preveuen mínimes inferiors als 5ºC.

Precipitació

150_4

Al mapa de precipitació prevista s’hi pot observar com s’esperen precipitacions febles a tota la Mediterrània Occidental, lligades al pas de la part davantera del tàlveg, que habitualment és la part més activa.

La versió probabilista – ECMWF

Un cop vist un poc per damunt la predicció del GFS, anem a veure un model probabilista. La informació que s’adjunta ja no es correspon amb un únic model, sinó que és el resultat de l’execució 50 vegades del mateix model, però amb petites diferències entre sí, que acaben configurant el que es coneix com ENSEMBLE.

Geopotencial a 500hPa i pressió atmosfèrica

Aquest mapa és la mitjana de les 50 perturbacions que hem comentat anteriorment.

Reem1441El mapa anterior ubica la baixa al sud-oest de les Illes Britàniques, estant les Illes afectades de nou per la part davantera d’un tàlveg.

Al següent mapa, a més de la mitjana de les 50 perturbacions, hi apareix també la desviació estàndard de les mateixes. És a dir, ens dona una idea de com d’allunyades es troben les 50 prediccions entre sí.

A colors freds li corresponen desviacions estàndard poc importants, i a colors càlids molt importants. Es pot veure com les Illes es troben dominades per colors blavosos (freds). Per tant, les 50 perturbacions del model preveuen una situació a 500hPa bastant semblant, el que ens hauria de fer confiar en què la fiabilitat de lapredicció (almanco en aquest nivell atmosfèric) és significativa.

Rees1441

Temperatura a 850hPa i pressió atmosfèrica

Repetim el procés anterior, però en aquest cas amb la temperatura a 850hPa i pressió atmosfèrica.

Tal i com pronosticava el GFS, ECMWF també preveu temperatures a 850hPa properes als +5ºC

Reem1442

Quan es treballa amb la desviació estàndard de la temperatura a 850hPa (de nou, colors freds indiquen una elevada proximitat entre les prediccions, i els colors càlids una elevada dispersió) es pot veure com les Illes es troben en una zona dominada pels colors verds-celosos.

Rees1443Un cop vist un model determinista i un model probabilista es pot veure com sembla bastant probable que ens vegem afectats per un tàlveg entorn al dia 16, amb unes temperatura a 850hPa que es trobarà entorn dels 5ºC.

A mesura que s’apropi el dia es veurà com els colors que indiquen les desviacions estàndard es tornaran de cada vegada més freds, ja que a mesura que ens apropem al 16 de gener, la predicció per aquell dia incrementarà la seva fiabilitat.

On plourà més aquests dies? (Mediterrània Occidental i Central)

Aquest mapa representa la quantitat de precipitació que es preveu que caurà entre avui migdia (dijous 3 d’octubre) i diumenge migdia (6 d’octubre). Ens interessa l’àrea de la Mediterrània Occidental i Central, on s’hi poden veure distintes taques de color morat enrevoltades de colors blavosos i cels.

(Nota: Vull remarcar que els mapes de precipitació no han de ser llegits al peu de la lletra, sino que requereixen ser interpretats degut a les dificultats que tenen els models meteorològics a l’hora de simular la precipitació caiguda. És a dir, la quantitat i àrea d’afectació de la precipitació que marquen no té perque ajustar-se a la realitat, però sí que es poden utilitzar com una referència, tant espacial, com d’intensitat)

Rtavn7218

Aquestes taques morades representen les àrees on es preveu que les pluges siguin més intenses, i es situen (a grans trets), a indrets centrals del nord de la Península Ibèrica, al golf de Lleó, a la illa de Còrsega i a la zona de la Península Itàlica,

Aquestes precipitacions, que en aquests indrets poden ser puntualment intenses i anar acompanyades de tempesta, són conseqüència d’una mateixa àrea d’inestabilitat, que al llarg dels propers dies es mourà des de l’oest de la Península Ibèrica cap a la zona del Golf de Lleó.

En principi les Illes Balears queden al marge de les precipitacions més intenses, al manco segons aquest mapa. Resulta que el model amb el que s’ha construit aquest mapa (GFS) és un model dels que es coneix com a global, i que solen tenir dificultats en modelitzar processos regionals, comarcals o locals.

Mentre divendres no s’esperen precipitacions gaire importants, únicament alguns plugims acompanyats de fang, sembla que tant dissabte com sobretot diumenge, sí que podriem tenir pluges una mica més consistents.

Dissabte entrarà vent de gregal i baixaran les temperatures. Amb aquest canvi de masses d’aire que es produirà és més que possible que creixin algunes ennigulades que deixin alguns ruixats que podrien anar acompanyats de tempesta (en principi febles).

Diumenge també ens podriem veure afectats per alguns ruixats donat que les Illes podrien veure’s afectades per la zona de convergència catalano-balear (tenc previst penjar un petit post per explicar aquesta convergència).

Ni les pluges de dissabte ni les de diumenge apareixen representades al model global.

Temps actual i predicció pels propers dies/Current weather and weather forecast for next days

La situació meteorològica d’aquests darrers dies, i la previsió pels propers ve dominada per la presència d’una borrasca atlàntica situada entre les Illes Açores i la Península Ibèrica.

Rtavn061

A la seva part davantera, els vents de component sud provoquen que a les Illes hi arribi una massa d’aire africana, càlida, amb una temperatura a 850hPa  (uns 1500m d’alçada) d’uns 20ºC.

Rtavn062

Això es tradueix amb unes temperatures màximes clarament per damunt dels 30ºC a diversos indrets de les Illes. A més, aquesta situació és ideal per a l’aparició de la calitja, i segurament sou molts els que haureu notat que avui el cel té un aspecte blanquinós, que no és més que pols del Sàhara, que amb vent de component sud viatja fins a les nostres contrades. Aquest fet s’aprecia clarament a la imatge de satèl·lit, on, a més de la calitja, s’hi aprecia el front que a hores d’ara ja ha arribat a l’oest de la Península Ibèrica i hi està deixant precipitacions.

Sat

Que passarà els propers dies?

El mapa per dissabte migida preveu que el centre de la baixa s’hagi apropat un poc a la Península, i es trobi gairebé a tocar de Galicia.

Rtavn301

En quant a temperatures això es traduirà amb una lleugera baixada de les mateixes. Al apropar-se la borrasca, el front s’anirà apropant, i per tant, l’advecció càlida davantera també s’anirà desplaçant cap a l’est.Rtavn302

A més, l’humitat a capes mitjanes serà elevada, amb el que es preveu que tenguem bastants de niguls de tipus mitjà, que podrien deixar fins i tot alguna gotellada, que dissabte aniria acompanyada de fang.

Pel que fa a diumenge, l’aire fred en alçada s’aproparà un poc més, i sembla que sobretot fins diumenge a migdia seran probables alguns ruixats.

A low-pressure area is located between Azores and Iberian Peninsula. With this isobaric map in Balearic Islands (Mallorca, Menorca, Eivissa and Formentera) southern winds are blowing, and temperatures has risen, with 20ºC at 850hPa. Today, maximum temperatures will exceed 30ºC, due to a warm advection.

Rtavn061

Rtavn062

Moreover, dust from Sahara has arrived to Western Mediterranean as you can see in the Meteosat image.

Sat

During next days, the low-pressure area will move eastward, and the front will travel through Iberian Peninsula and Western Mediterranean. With this situation, on Saturday temperatures will fall some degrees Celsius, and some medium clouds are going to cover the sky. Maybe some showers will affect us and dust deposition is possible.

Alguns ruixats dijous a migdia?

Els models meteorològics parlen de la possibilitat d’algun ruixat per dijous a migdia. Així ho ensenya el WRF que executa meteocat, amb precipitació pronosticada entre les 12 i les 15UTC.

27plu

 

A capes baixes de l’atmosfera (entorn a uns 1500m d’alçada) per demà migdia es pronostica un increment d’humitat relativa vinculat amb la convecció diurna i la convergència d’embat.

24RH850

 

Aquesta convergència d’embat es pot veure al següent mapa, previst per les 12UTC, on tot i que el vent general sigui de NE, al sud de Mallorca està previst que bufi vent de SW. Per la seva banda, a Menorca sembla que es produirà un fenomen semblant, però a menor escala. 24tvs

 

Ara bé, hi haurà tempesta? Tot i que sembla clar que demà migdia poden créixer alguns niguls cal recordar que per donar-se tempesta, aquests niguls han d’assolir un important desenvolupament vertical. Hi ha les condicions perquè aquests niguls puguin créixer amb força?

A 700hPa (m’agrada més l’escala de colors que empra lamma que la de meteocat) una massa d’aire més humida que la que ens afectava avui s’aproparà pel llevant de les Illes, el que pot afavorir que els niguls puguin assolir un major desenvolupament vertical.

rh700z1_web_9

Tendrem alguna tempesta severa?

A hores d’ara AEMET té activat per dilluns un avis groc per pluges intenses de fins a 25mm/hora i un altre avis groc per tempestes. Personalment veig dos moments de màxima probabilitat, la matinada de diumenge a dilluns i el migdia de dilluns.

20130825213000_avi_mna_ccaa64

A més d’aquest avis d’AEMET (organisme oficial) també hi ha actiu un avis d’Estofex, que el declaren de nivell 2, el que significa que hi ha més d’un 15% de probabilitats d’ocurrència de tempestes severes.

2013082706_201308251938_2_stormforecast.xml

 

 

 

Segons el model WRF-ARW de Lamma, aquesta és la predicció de pluja per demà migdia, amb un acumulat prou important de precipitació. pcp3hz1_web_10

 

Tot seguit adjunt alguns mapes més, amb diverses variables.

Aigua precipitable. És una mesura que integra tota la humitat disponible entre la superfície terrestre i el límit de la troposfera. Com es pot veure, entorn de les Illes hi ha valors prou elevats, el que significa que, en cas de donar-se precipitacions, aquestes podrien acumular quantitats importants

pwz1_web_9

 

CAPE. Es tracta de la mesura de l’energia potencial disponible per a convecció. Tot i que els valors no pareixin molt elevats entorn de les Illes, s’ha de dir que un valor per damunt de 1000J/Kg és un valor destacable.

 

capez1_web_9

 

LI (Lifted Index). Es tracta d’una mesura de la inestabilitat a capes mitjanes. Els valors negatius són els que indiquen la presència d’inestabilitat. CAPE i LI requereixen esser llegits de manera combinada.

 

lifz1_web_9

 

Total Totals: Es tracta d’un paràmetre convectiu calculat a partir de la combinació d’altres paràmetres. Únicament es “pinten” els valors per damunt de 50 perque són aquells que indiquen possibilitat de tempestes.

 

 

 

 

ttswz1_web_9

 

A més d’aquests paràmetres positius, també n’hi ha alguns que indiquen certa possibilitat de que es formi algun cap de fibló damunt la mar.

Per Sant Bartomeu toca fer llamps

De petit, una de les coses que m’agradava més era anar amb sa meva padrina a “sa comèdia” que a Ses Salines feien per les festes de Sant Bartomeu. I una de les coses que més record, a part de les rialles, és que era un fet habitual que entorn d’aquells vespres es ves llampegar d’enfora.

Doncs bé, avui és Sant Bartomeu i ja fa uns dies que els models meteorològics preveuen un canvi de temps important per les properes jornades, que sembla que afectarà principalment la zona del Mediterrani Occidental, i per tant, les Illes se’n poden veure afectades. De moment és complicat concretar exactament quina és la predicció pels propers 7/10 dies, però el que està clar és que la inestabilitat ens acompanyarà durant un bon grapat de jornades.

La situació prevista durant aquesta propera matinada ve marcada per la presència de dos centres d’altes pressions. Un entorn de les Açores i l’altra a la zona d’Escandinàvia. Enmig d’aquests dos anticiclons s’hi ha ubicat una petita àrea de baixes pressions (al mapa s’ubica just damunt els Països Baixos) que du associat aire fred en alçada (amb temperatures inferiors a -15ºC a uns 5500m). De fet, aquest aire fred, amb el seu desplaçament cap al sud, serà el responsable de la inestabilitat de les properes jornades. 

Rtavn121

Durant les properes hores el primer que notarem serà l’entrada de vent de component nord, que farà baixar les temperatures i incrementarà l’humitat a capes baixes, amb l’aparició dels primers niguls. A més, i com ja hem comentat en diverses entrades d’aquest blog, amb vent de component nord, a vegades es produeix una convergència regional de vents entre la costa central catalana i les Illes Balears que força el creixement de niguls baixos.

12tvs

Al mapa anterior es veu com a les 02 hora local aquesta àrea de convergència es començarà a configurar, el que pot provocar que durant aquesta matinada es produeixin precipitacions entre Catalunya i les Illes, sense descartar alguna tempesta, que preferentment quedaria damunt la mar, però no es pot descartar que fregui indrets de la costa nord i nord-oest de les Illes.

Ara bé, de moment no es preveuen grans tempestes ja que de moment l’aire fred en alçada no ens arriba, sino que ho farà a partir de demà horabaixa, i així es pot veure a la predicció de GFS per la matinada de diumenge a dilluns, quan la temperatura a uns 5500m ja serà inferior als -10ºC.

Rtavn361

 

 

Amb l’arribada d’aire fred en alçada la situació sembla que es complicarà, per això AEMET té un avis groc actiu per tempestes i pluges intenses a partir de diumenge a les 18h i que s’estén durant tota la jornada de dilluns.

A més de l’aire fred, s’ha de tenir en compte que a capes baixes tendrem vents de component est (que començaran a dominar clarament a partir de demà horabaixa), el que implica que tendrem també humitat a capes baixes. Per tant, dos dels ingredients principals a l’hora de parlar de precipitacions intenses.

Al següent mapa es veu com aquest flux de component est continuarà durant la jornada de dilluns, quan fins i tot, l’aire fred en alçada s’incrementarà.

Rtavn481

 

I que passarà la resta de la setmana? Encara hi falten dies, i han de passar coses interessants abans, però sembla que la inestabilitat continuarà amb noltros durant un bon grapat de dies. Situació que intentarem seguir en detall.

De moment, calor i calitja.

Gairebé han passat dos mesos d’ençà la meva darrera entrada al blog, dos mesos en què meteorològicament han passat moltes coses: tornados intensos a EEUU, inundacions a Noruega, a centre Europa, a Pamplona. Això, sense parlar de les prediccions que anunciaven un any sense estiu, fet al que tenia pensat dedicar-li una entrada però que fins al moment no m’ha estat possible.

Després d’uns dies dubtant de quina podria ser la primera entrada després d’aquest temps de silenci avui m’he decidit a parlar de les prediccions per les properes jornades, que sobretot són de calor fins dimarts, amb una entrada càlida a 850hPa que s’anirà reforçant al llarg de les properes hores fins assolir el seu màxim la jornada de dilluns, amb una isoterma que estarà entorn als 25ºC.

Per exemplificar-ho, adjunt la imatge del mapa previst a 500hPa i a 850hPa per dilluns a migdia. A part de veure l’entrada càlida, es pot veure com la responsable és un embossament d’aire fred ubicat a la zona de Galícia, que amb els vents de component sud de la seva part davantera arrosseguen aire càlid del nord d’Àfrica cap a les Illes.

Rtavn541 Rtavn542

Davant aquestes situacions el més habitual és que la borrasca agafi trajectòria SW-NE i afecti directament el centre d’Europa, però en aquesta ocasió sembla que això serà diferent, ja que la trajectòria prevista pels models sitúa l’embossament d’aire fred bé damunt les Illes per la jornada de dimecres.

Rtavn901

Amb aquest embossament d’aire fred hem de parlar de possibles ruixats amb tempesta per la jornada de dimecres, així com també d’una més que possible baixada de les temperatures.

També s’ha de destacar que entre dilluns i dimarts podria ser que caigui aguna gotellada acompanyada de fang, fruit de l’entrada de pols en suspensió, que deixarà un ambient calitjós, el que de ben segur contribuirà a incrementar la sensació de basca.

Final d’abril inestable

Aquest cap de setmana ja hem tengut alguns petits ruixats aquí i allà, que han estat conseqüència d’una baixa que ha circulat pel Golf de Lleó i tot i no afectar-nos de ple ha permès que ens arribas aire un poc més humit que ha alimentat els niguls.

Resulta que aquesta baixa encara ha de donar molt més de sí, perquè tot i que la baixa pressió en si tengui tendència a diluir-se les properes hores, el seu aire fred associat quedarà circulant molt aprop nostre i es preveu un màxim d’inestabilitat per les jornades de dijous-divendres. (A la imatge podeu veure com per la matinada de divendres es preveu una baixa afectant les illes amb vent entre gregal i llevant i aire fred en alçada)

Rtavn961

Abans havia dit que la baixa es diluïa i apareix una baixa per divendres. Què passa aquí? Simplement, que dins el continent africà hi haurà un procés de ciclogènesi. Això que sona tan estrany significa únicament que una típica baixa tèrmica del nord d’Àfrica (que es forma per mor de la calor acumulada a l’interior del continent) es veurà reforçada per l’arribada d’aire fred en alçada.

A les següents dues imatges hi apareix la situació prevista per dimecres i dijous. En el primer cas es pot veure l’aire fred allargassat, afectant les Illes, però també entrant de ple dins el Sàhara.

Rtavn481

A la imatge per a matinada de dijous es veu com l’aire fred s’ha concentrat entorn al nord d’Àfrica i com la baixa de mica en mica vol començar a guanyar latitud i anar-se apropant. De fet, es pot veure com les isobares estan bastant juntes a l’entorn de les illes, això significa que podem tenir també vent de xaloc-llevant una mica intens.

Rtavn721

En quant a pluges, que podria significar aquesta situació? A part de les possibles pluges que poguem tenir avui migdia (dilluns) sembla que seria a partir de dimecres a migdia quan comencem a tenir ruixats que ens afectarien fins divendres. No es passarà 36hores continuades ploguent, tot i que si que sembla que durant un periode de 6 a 12 hores, coincidint amb la matinada de dijous a divendres, podria fer-ho de manera continuada.

M’agradaria aclarir que la incertesa de les baixes africanes és màxima. Es que feim prediccions sempre ens excusam amb sa incertesa, és cert. Però en aquest cas hi ha un factor afegit, i és que al nord d’Àfrica les estacions d’observació són molt poques, el que provoca un problema de predicció important al no conèixer molt bé quines són les condicions inicials.

Però el més d’abril no s’acabaria així, sino que sembla que a partir de dissabte-diumenge ens podria afectar una nova baixa, però ja n’anirem parlant a mesura que ens hi apropem.

Per cert, hi ha bastantes possibilitats que a partir de dijous les pluges venguin acompanyades de fang.